‘SOPHIE’ van Andreas Denk (plan d-) / 20:00 – 20:45 uur / De Besturing / Loods

‘Sophie’ is een dynamische dansvoorstelling voor volwassenen. In deze voorstelling zien we hoe een mens grip probeert te krijgen op leven en dood, maar vooral op de tijd daartussen in. Hoe leef je verder als de dood een deel van je leven heeft weggenomen?

‘Sophie’ gaat over verlies en verdriet, maar het is ook een voorstelling die laat zien hoe je de pijn een plaats in je hart kunt geven. Hoe dans en muziek een mens boven zijn verdriet uit tillen, hem laten zweven en laten vergeten.

Tickets: € 8,50*
Tijd: 20:00 – 20:45 uur
Datum: 6 oktober 2017
Locatie: De Besturing, Saturnusstraat 91, 2516 AG Den Haag
Aanmelden: Reserveren via info@imbinck.nl o.v.v. Danstheater

*Gelieve t/m 2 oktober ticket betalen d.m.v. een online betaling via IBAN NL31 KNAB 0722 3181 89 t.n.v. Stichting I’M BINCK. Na 2 oktober contant betalen aan het begin van de voorstelling.